Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 558-562

download: article (PL)

The influence of methylcellulose viscosity on properties of gypsum plaster mortars

Abstract (EN)

Methylcellulose is a very important component of mortars though its content is low and generally do not exceeds tenth part of percent of dry material mass. Application of the admixture allows obtaining required properties of building mortars. In the paper, the results of laboratory experiments concerning influence of hydroxypropylmethylcellulose viscosity on selected physical properties of gypsum plaster mortars and microstructure of hardened gypsum mortars are presented. Mortars with metylcellulose admixture have increased ability to retain water. However, they have bigger water requirement/demand for obtaining the same consistence. The methylcellulose addition improves adhesion, water entrainment and positively influences non standard properties as overlaying and treatment, assuring proper quality of mortar. SEM observations of hardened gypsum mortar indicate the influence of methylcellulose addition on the microstructure. Gypsum mortars with no methylcellulose addition contain big and good shaped gypsum crystals. The microstructure of mortars with the methylcellulose addition is composed of smaller but properly formed gypsum crystals, so called swallow-tails, and membranes spreading in mortar pores made from methylcellulose. The methylcellulose admixture retards the binders hydration process and thereby influences the size of created crystals.

Keywords (EN): Methylcellulose, Mikrostruktura, Gypsum plaster mortars, Viscosity

Wpływ lepkości metylocelulozy na właściwości zapraw gipsowych”

Pichniarczyk P., Niziurska M., Nosal K.

Abstract (PL)

Metyloceluloza jest bardzo ważnym składnikiem zapraw, chociaż jej zawartość jest niewielka i na ogół nie przekracza dziesiątych części procenta masy suchego materiału. Stosowanie tej domieszki pozwala na uzyskanie odpowiednich właściwości użytkowych zapraw budowlanych. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych dotyczących wpływu lepkości hydroksypropylometylocelulozy na wybrane właściwości fizyczne gipsowych zapraw tynkarskich oraz mikrostrukturę stwardniałych zapraw gipsowych. Zaprawy z dodatkiem metylocelulozy wykazują zwiększoną zdolność do zatrzymywania wody, jednakże mają większe zapotrzebowane na wodę zarobową dla uzyskania tej samej konsystencji. Dodatek metylocelulozy polepsza takie właściwości jak przyczepność do podłoża, zdolność do zatrzymywania wody oraz pozytywnie wpływa na właściwości nienormowe takie jak nakładanie, obróbka, zapewniając odpowiednią jakość zaprawy. Badania mikroskopowe stwardniałej zaprawy gipsowej wskazują na wpływ lepkości metylocelulozy na mikrostrukturę. Zaprawy gipsowe bez dodatku metylocelulozy posiadają duże, dobrze wykształcone formy krystaliczne gipsu. Mikrostruktura zapraw z dodatkiem metylocelulozy, składa się z mniejszych kryształów gipsu tzw. jaskółczych ogonów oraz błon rozciągających się w porach zaprawy utworzonych z metylocelulozy. Dodatek metylocelulozy spowalnia przebieg procesów hydratacji spoiw, przez co wpływa na wielkość tworzonych kryształów.

Keywords (PL): metyloceluloza, mikrostruktura, zaprawy gipsowe, lepkość

return…