Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 524-529

download: article (PL)

Possibilities of increasing mechanical resistance of glass containers

Abstract (EN)

For many years, there has been scientific and industrial research into how to increase mechanical resistance of glass containers. One of the very important factors, which influenced an improvement in mechanical resistance of glass packaging, was the development of dry and hot coating methods. The aim of this work is to show the research results concerning the mechanical resistance of glass containers modified by using various treatment methods. We will show what a glass container surface looks like after the forming process and after  hot end coating treatment. We will do this by using nanoparticles of aluminium and tin compounds at a temperature around softening point. In our work, the various results of the mechanical resistance of glass containers were compared. These results may act as guidelines for determination of future factors in glass container production.

Keywords (EN): Hot end coatings, Aluminium compounds, Glass surface modification

Możliwość zwiększania wytrzymałości mechanicznej opakowań szklanych

Czarnacki K., Wasylak J.

Abstract (PL)

Przez lata prowadzono badania naukowe i przemysłowe, których celem było zwiększenie wytrzymałości mechanicznej opakowań szklanych. Jednym z bardzo ważnych czynników, które miały wpływ na zwiększenie wytrzymałości opakowań szklanych był rozwój metod uszlachetniania na gorąco i na zimno. Celem publikacji jest pokazanie jak zwiększa się wytrzymałość mechaniczna opakowań szklanych wraz z zastosowaniem różnych metod ich obróbki. W pracy pokazano stan powierzchni opakowania szklanego po bezpośrednim uformowaniu oraz następnie po obróbce termicznej w temperaturze bliskiej mięknięcia i po uszlachetnianiu związkami cyny i glinu. Wyniki wytrzymałościowe tak otrzymanych butelek będą stanowić wytyczne dla procesu produkcyjnego.

Keywords (PL): uszlachetnianie na gorąco, związki glinu, modyfikacja powierzchni szkła

return…