Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 519-523

download: article (PL)

Infrared mapping in the study of fireproof silicaorganic composites

Abstract (EN)

Infrared mapping in the study of fireproof silicaorganic composites

The article presents the results of the use of infrared mapping for studies of fire resistance of silicaorganic composites used as building barriers. For this purpose, a test stand consisting of a thermal imaging camera (NEC Thermo Gear G100) and a furnace equipped with a removable burners fueled with propane-butane was designed. Test samples of two sizes, i.e. 20 cm ´ 30 cm and 10 cm ´ 10 cm for the point temperature of < 180 ºC and the average temperature of < 140 ºC can be tested for fireproof (EI) properties in this device. A composite was prepared, basing on water glass R-145 and a mixture of polymers which fulfils requirements specified by the fireproof classification (EI). Optimal conditions for measuring fire resistance of thin building barriers were determined. The research carried out for transparent gels showed that the best results are obtained when the thickness of fireproof gel is 2 mm. It was also found that the analysis of the results derived from the infrared camera can be used to evaluate the extent of operation of two mechanisms for thermal insulation, i.e. heat absorption during evaporation of the gel and formation of the insulating layer.

Keywords (EN): Water glass, Thermovision, Fireproof building barriers, EI classification.

Wykorzystanie diagnostyki termowizyjnej w badaniach ognioodporności kompozytów krzemoorganicznych

Mastalska J., Izak P., Wójcik Ł., Stempkowska A.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki dotyczące wykorzystania pomiarów termowizyjnych w badaniach ognioodporności kompozytów organicznych wykorzystywanych w przegrodach budowlanych. W tym celu zaprojektowano stanowisko badawcze składające się z kamery termowizyjnej (NEC Thermo Gear G100) oraz pieca wyposażonego w wymienne palniki zasilane gazem propan-butan. W urządzeniu tym można badać próbki znajdujące się w zakresie izolacyjności (I) i szczelności ogniowej (E) o dwóch wielkościach 20 cm ´ 30 cm oraz 10 cm ´ 10 cm dla tzw. temperatury średniej (< 140ºC) i punktowej (< 180ºC). Skład kompozytu opracowano na bazie szkła wodnego sodowego R-145 oraz mieszaniny polimerów organicznych spełniający parametry określone klasyfikacją odporności ogniowej (EI). Określono także optymalne warunki pomiarowe do badania ognioodporności cienkich przegród budowlanych. Badania przeprowadzone na transparentnych żelach krzemoorganicznych wykazały, że optymalne wyniki odporności izolacyjnej uzyskuje się, gdy ich grubość wynosi ok. 2 mm. Udowodniono, że za pomocą analizy wyników pochodzących z kamery termowizyjnej można ocenić zakres działania dwóch mechanizmów izolacyjności termicznej, tj. w wyniku pochłaniania ciepła w czasie odparowywania żelu oraz w wyniku tworzenia się ognioodpornej warstwy izolacyjnej.

Keywords (PL): szkło wodne, termowizja, ognioodporne przegrody budowlane, klasyfikacja EI.

return…