Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 4, 2012
  • pp: 443-446

download: article (PL)

Magnetoelectric properties of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3-0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3 solid solution

Abstract (EN)

Pb-based complex perovskites doped with Fe3+, like Pb(Fe2/3W1/3)O3 (PFW), were found to be interesting because of their unique relaxor and magnetoelectric behaviours. PFW is a ferroelectric material with the ferroelectric Curie temperature, TC, being between 150 K and 200 K, and at the same time it is an antiferromagnetic material with the magnetic Neel temperature of about 400 K. BiFeO3 is a well known perovskite compound which exhibits ferroelectric (TC = 1110 K) and antiferromagnetic (TN = 610 K) ordering simultaneously. A polycrystalline sample of 0.5Bi0.95Dy0.05FeO3–0.5Pb(Fe2/3W1/3)O3 was synthesized by using the standard sintering procedure. Magnetization vs. magnetic field (at 4.2 K) curves were determined. The magnetoelectric properties of the sample were obtained.

Keywords (EN): Multiferroics, Magnetoelectric effect, Impedance spectroscopy

Właściwości magnetoelektryczne roztworu stałego 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3-0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3

Stoch A., Stoch P., Kulawik J., Zieliński P., Maurin J.

Abstract (PL)

Perowskity złożone oparte na kationie ołowiowym, domieszkowane Fe3+, jak Pb(Fe2/3W1/3)O3 (PWF), okazały się być interesujące ze względu na swoje unikalne zachowanie relaksorowe i magnetoelektryczne. PWF jest ferroelektrykiem z ferroelektryczną temperaturą Curie, TC, od 150 K do 200 K i jednocześnie jest antyferromagnetykiem z magnetyczną temperaturą Neela wynoszącą około 400 K. BiFeO3 jest dobrze znanym związkiem perowskitu, który wykazuje jednocześnie uporządkowanie ferroelektryczne (TC = 1110 K) i antyferromagnetyczne (TN = 610 K). Polikrystaliczną próbkę 0,5Bi0,95Dy0,05FeO3-0,5Pb(Fe2/3W1/3)O3 wytworzono, stosując standardowe procedury spiekania. Zmierzono zależność namagnesowania od pola magnetycznego (4,2 K). Otrzymano magnetoelektryczne właściwości próbki.

Keywords (PL): multiferroiki, efekt magnetoelektryczny, spektroskopia impedancyjna

return…