Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 3, 2012
  • pp: 411-416

download: article (PL)

Manufacturing of glass-ceramics on the basis of perlite ore and expanded perlite wastes

Abstract (EN)

Expanded perlite belongs to raw materials that can be used to obtain new materials for potential broad applications in the building materials branch. Perlite dust with a particle size of < 0,1 mm is produced during expanding perlite ore. It has no extensive applications and becomes an arduous waste material. The aim of this work was to develop new products basing on perlite ore and waste perlite dust, showing properties of light weight glass-ceramics, that would be useful for the building industry. The evolved products and technologies significantly broaden the range and possibilities of perlite ore applications in the building industry, and contribute to the protection of natural environment through the perlite waste management.

Keywords (EN): Perlite, Glass-ceramics, Waste management, Microstructure, Crystallization

Otrzymywanie tworzyw szklano-krystalicznych na bazie rudy perlitu i odpadów perlitu ekspandowanego

Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Rybicka-Łada J., Marczewska A.

Abstract (PL)

Perlit ekspandowany jest jednym z surowców, na bazie którego możliwe jest uzyskanie nowych materiałów mogących mieć szerokie zastosowanie w branży materiałów budowlanych. Podczas procesu ekspandacji rudy perlitowej powstaje również pył perlitowy o uziarnieniu < 0,1 mm, który nie znajdując szerszego zastosowania stanowi uciążliwy odpad. Celem niniejszej pracy było opracowanie na bazie rudy perlitowej i odpadowego pyłu perlitowego nowych produktów przydatnych dla budownictwa, w tym zwłaszcza materiałów o charakterze lekkich tworzyw szklano-krystalicznych. Opracowane produkty i rozwiązania technologiczne w istotny sposób poszerzają zakres i możliwości zastosowań rudy perlitu dla budownictwa i poprzez zagospodarowanie odpadów przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.

Keywords (PL): perlit, tworzywo szklano-krystaliczne, zagospodarowanie odpadów, mikrostruktura, krystalizacja

return…