Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 3, 2012
  • pp: 338-341

download: article (PL)

The use of glass-ceramic glazes from the MgO-Al2O3-SiO2 system in industrial conditions

Abstract (EN)

Glass-ceramic glazes with improved mechanical properties prepared and obtained in a laboratory were compared with the glazes fired in industrial conditions. The tested glazes for floor tiles based on compositions located in the primary field of cordierite crystallization within the MgO-Al2O3-SiO2 system. Starting frits and glazes were examined with the use of DTA, XRD and SEM methods. Glazed tile surfaces were characterized with respect to microhardness and wear resistance (weight loss after 6000 rotates according to PN-EN ISO 10545-7 standard). The results obtained for the industrial and laboratory prepared glazes were very similar to each other, particularly in terms of high abrasion resistance. The studied glazes showed high microhardness in the range of 6–7.5 GPa, and increased wear resistance measured by a loss of weight below 100 mg/ 55 cm2.

Keywords (EN): Glazed tiles, Glaze, Wear resistance, Crystallization

Zastosowanie szkliw szkło-ceramicznych z układu MgO–Al2O3–SiO2 w warunkach przemysłowych

Gajek M., Partyka J.

Abstract (PL)

Celem pracy było zbadanie właściwości szkliw odpornych na ścieranie, wypalanych w warunkach przemysłowych, w porównaniu do wyników uzyskanych po wypaleniu w piecu laboratoryjnym. W pracy przedstawiono wyniki badań szkliw szklano–krystalicznych o podwyższonych parametrach mechanicznych z układu MgO–Al2O3–SiO2. Otrzymane fryty i szkliwa badano stosując analizę rentgenowską (XRD), analizę termiczną (DTA) oraz obserwacje mikroskopowe (SEM). Powierzchnie szkliwionych płytek poddano badaniom mikrotwardości i odporności na ścieranie (ubytek masy po 6000 obrotów zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7). Wyniki badań szkliw otrzymanych w warunkach przemysłowych są zbliżone do tych otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Otrzymane szkliwa charakteryzują się wysoką mikrotwardością w przedziale 6-7,5 GPa oraz podwyższoną odpornością na ścieranie mierzoną ubytkiem masy poniżej 100 mg/55 cm2.

Keywords (PL): płytki szkliwione, szkliwo, odporność na ścieranie, krystalizacja

return…