Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 286-293

download: article (PL)

60 Years of glass science and education in AGH

Abstract (EN)

60 years ago, in the year 1952, the Department of Glass Technology (DGT) has been founded at the Faculty of Ceramics of the AGH University of Science and Technology in Cracow, as the fi rst department of such a profi le at the European Universities. Scientific achievements of the Department of Glass Technology and Amorphous Coatings, which continues the tradition of DGT, are shortly described. They comprise the traditional glass technology, modern advanced glasses and glass ceramics, including materials for optoelectronics, bioactive materials, hybrid inorganic-organic glasses and coatings on glass, protective enamels and thin layers on metals, glassy state of matter theory and glass crystallization, as well as glass archeometry and studies on corrosion and conservation of ancient glasses.

Keywords (EN): Glass science development, Teaching of glass

60 lat kształcenia kadr i badań naukowych nad szkłem na AGH

Stoch L.

Abstract (PL)

W roku bieżącym przypada 60 rocznica działalności na AGH Katedry Technologii Szkła utworzonej w 1952 r. na ówczesnym Wydziale Ceramicznym, a noszącej obecnie nazwę Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorfi cznych. Wówczas była to pierwsza w Europejskim Szkolnictwie Wyższym Katedra o takim profilu działania. W publikacji przedstawiono ważniejsze osiągnięcia naukowe Katedry w dziedzinie tradycyjnej technologii szkła, nowoczesnych zaawansowanych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych, w tym materiałów dla optoelektroniki, materiałów bioaktywnych, hybrydowych organiczno-nieorganicznych szkieł i powłok na szkła, emalii i warstw ochronnych na metale, teorii stanu szklistego materii i krystalizacji szkieł, a także archeometrii szkieł, korozji i konserwacji szkieł zabytkowych i in.

Keywords (PL): rozwój nauki o szkle, nauczanie wiedzy o szkle

return…