Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 277-281

download: article (PL)

Modern refractory materials for glass furnaces

Abstract (EN)

In glass industry, beside expensive, fused refractory materials, there is a big interest in fired silica-alumina materials. Their chemical composition and properties cause that they are being widely used in construction of glass furnaces (crowns, walls) and regenerators. The presence of mullite phase in these materials also improves many properties of these products. In this paper, fused silica and modern silica- alumina materials produced by Vesuvius are presented, the examples of their application and quality control. Vesuvius provides solutions to satisfy the increasing technological requirements whilst reducing the downtime maintenance of the customer’s equipment.

Keywords (EN): Refractory materials, Glass furnace, Andalusite materials, Mullite materials, Fused silica

Nowoczesne materiały ogniotrwałe dla zastosowań w piecach szklarskich

Sindut R.

Abstract (PL)

Ciągły postęp techniczny powoduje wzrost wymagań stawianych także materiałom ogniotrwałym, stosowanym w przemyśle szklarskim. Pracują one w coraz wyższych temperaturach, narażone na liczne czynniki korozyjne. Oczekuje się ich możliwie najdłuższego okresu eksploatacji, bez konieczności wykonywania kosztownych napraw i remontów. Wyłożenie ogniotrwałe pieca nie może powodować zanieczyszczeń masy szklanej. Materiały topione są obecnie stosowane jako te, które mają bezpośredni kontakt ze szkłem. Stanowią one najczęściej obmurze basenu topliwnego. W pozostałych strefach pieców dużym zainteresowaniem cieszą się wypalane materiały glinokrzemianowe. W artykule przedstawiono charakterystykę materiałów wytworzonych z topionego krzemu, wypalane materiały ogniotrwałe z układu SiO2-Al2O3, produkowane przez firmę Vesuvius, która dostarcza rozwiązania spełniające rosnące wymagania technologiczne, ograniczając jednocześnie utrzymanie przestoje klienta sprzętu.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, ceramika ogniotrwała, piec szklarski, materiały andaluzytowe, materiały mulitowe, topiona krzemionka

return…