Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 272-276

download: article (PL)

Oxyfluoride glass-ceramics with GdF3

Abstract (EN)

Glass-ceramics with the low phonon phases of fluorides as a transparent materials for optoelectronic application were studied. Glasses based on the SiO2–Al2O3–Na2F2–Na2O–GdF3 system was obtained. Their chemical composition was modified with B2O3, BaO or MgO. The study shows that formation of GdF3 is much more difficult than LaF3 from alumino-silicate glasses. It is possible to induce the formation of low phonon phases NaGdF4 and BaGdF5 at the first stage of crystallization when B2O3 or BaO are the components of the glass.

Keywords (EN): Transparent glass-ceramics, Oxyfluoride glass, GdF3, Glass structure, Thermal stability

Szkło-ceramika tlenkowo-fluorkowa z fazą GdF3

Środa M., Sitarz M., Szlósarczyk K.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono badania nad otrzymaniem szkieł tlenkowo-fluorkowych wykazujących zdolność do tworzenia się niskofononowych faz opartych na GdF3, jako przezroczystych materiałów szklano-krystalicznych dla optoelektroniki. Szkła otrzymano w układzie SiO2–Al2O3–Na2F2–Na2O–GdF3. Ich skład był modyfikowany tlenkami B2O3, BaO i MgO. Przeprowadzone badania pokazały, że tworzenie fazy GdF3 w szkłach krzemianowo-glinowych jest utrudnione. Poprzez odpowiedni dobór modyfikatorów (wprowadzenie B2O3 lub BaO) jest jednak możliwe otrzymanie niskofononowej fazy w oparciu o dwuskładnikowe fluorki, np. NaGdF4 i BaGdF5.

Keywords (PL): przezroczysta szkło-ceramika, szkło tlenkowo-fluorkowe, GdF3, struktura szkła, trwałość termiczna

return…