Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 257-260

download: article (PL)

Influence of methylcellulose viscosity on properties of gypsum mortars

Abstract (EN)

In the paper, problems connected with using cellulose ethers as a substance with ability to retain water in mortar were discussed. The results concerning influence of methylcellulose viscosity on technological properties of gypsum plaster mortars and their physical properties as setting time, bending and compressive strength and adhesion are presented. On the base of microscopic observations, a methylcellulose viscosity impact on the microstructure of hardened gypsum mortars was discussed.

Keywords (EN): Methylcellulose, Gypsum mortar, Gypsum mortar microstructure

Wpływ lepkości metylocelulozy na właściwości zapraw gipsowych

Pichniarczyk P., Niziurska M., Nosal K.

Abstract (PL)

W artykule omówiono problemy związane ze stosowaniem eterów celulozy jako substancji o dużej zdolności do zatrzymywania wody w zaprawie. Przedstawiono wyniki badań wpływu lepkości hydroksypropylometylocelulozy na właściwości technologiczne gipsowych zapraw tynkarskich oraz ich właściwości fizyczne, a mianowicie na czas wiązania, wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz przyczepność. Przedstawiono również wyniki oceny wpływu lepkości metylocelulozy na mikrostrukturę stwardniałych zapraw gipsowych na podstawie obserwacji mikroskopowych.

Keywords (PL): metyloceluloza, zaprawa gipsowa, mikrostruktura zaprawy gipsowej

return…