Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 225-228

download: article (PL)

Application of mechanochemical methods for preparation of glass sealants

Abstract (EN)

Mechanical activated barium silicate glasses were studied as a potential sealant for joining of different materials. Thermal properties of BaO–SiO2–MgO–ZnO system glasses containing less than 40 mas.% of SiO2 as the network forming component were studied. Mechanical activation on the thermal properties were investigated. The progress of melting was tested by using high temperature microscopy. Mechanical activation causes a decrease of the melting temperature and an increase of crystallization tendency of the investigated materials. The prospective glasses are indicated for sealant applications.

Keywords (EN): Glass sealant, Ceramic to steel seal, Barium silicate glass, Glass crystallization, Mechanochemistry

Wykorzystanie metod mechanochemicznych do otrzymywania spoiw szklanych

Ciecińska M., Stoch P.

Abstract (PL)

Badano szkła aktywowane mechanicznie krzemianowo–barowe z przeznaczeniem do zastosowania jako luty do łączenia różnego typu materiałów. Zbadano właściwości termiczne szkieł z układu BaO–SiO2–MgO–ZnO o zawartości SiO2 jako składnika więźbotwórczego mniejszej niż 40% mas. oraz określono wpływ na nie aktywacji mechanicznej. Postęp topienia szkieł kontrolowano przy użyciu mikroskopu wysokotemperaturowego. Wykazano, że aktywacja mechaniczna obniża znacznie temperatury topienia szkieł oraz zwiększa ich zdolność do krystalizacji. Wytypowano szkła najbardziej odpowiednie jako luty.

Keywords (PL): spoiwo szklane, spajanie ceramiki ze stalą, szkło krzemianowe barowe, krystalizacja szkła, mechanochemia

return…