Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 219-224

download: article (PL)

Lead-bismuth glasses for midir microstructured fibers and microoptical elements manufacturing

Abstract (EN)

Three component PbO-Bi2O3-Ga2O3 glasses are characterized by high middle infrared transmittance up to 8 μm, but they show large susceptibility for crystallization. For a rise of the thermal stability of glasses, their compositions were modifi ed by addition of GeO2, SiO2, Tl2O, CdO, Nb2O5. There have been obtained the glasses that can be suitable for the manufacturing of microstructured fibers and microoptical elements. The growth of thermal stability of glasses unfavourably resulted in an IR absorption cut off shift into shorter wavelengths.

Keywords (EN): Lead-bismuth glass, Crystallization, Microstructured fiber, Microoptical elements, Middle infrared

Szkła ołowiowo-bizmutowe na włókna mikrostrukturalne i elementy mikrooptyczne dla średniej podczerwieni

Stępień R., Buczyński R., Pysz D., Kujawa U.

Abstract (PL)

Szkła trójskładnikowe PbO-Bi2O3-Ga2O3 charakteryzują się wysoką przepuszczalnością średniej podczerwieni (do 8 μm), ale odznaczają się dużą skłonnością do krystalizacji. W celu podwyższenia trwałości termicznej szkieł ich skład modyfikowano dodatkami GeO2, SiO2, Tl2O, CdO, Nb2O5. Uzyskano szkła nadające się do wytwarzania włókien mikrostrukturalnych i elementów mikrooptycznych. Wzrost odporności termicznej szkieł okupiony został przesunięciem progu absorpcji w kierunku krótszych fal.

Keywords (PL): szkło ołowiowo-bizmutowe, krystalizacja, włókno mikrostrukturalne, elementy mikrooptyczne, średnia podczerwień

return…