Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 198-202

download: article (PL)

Influence of surface refining on increase in mechanical resistance of glass containers

Abstract (EN)

One of the very important factor, which increases the mechanical resistance of glass packaging, is a coating method. The aim of this work is to show the research results of mechanical resistance of glass containers refined by using various treatment methods. The results of comparative research of the mechanical resistance of glass containers coated with nanoparticles of alumina compounds and tin oxide are shown. The presented research results concerning the implemented hot end coating method, which utilizes nanoparticles of aluminium compounds, may act as guidelines for improvement of the production process in Pol−Am−Pack. S.A. Oddział Huta Szkła “ORZESZE” in the future.

Keywords (EN): Hot end coating, Aluminium compounds, Nanoparticle, Glass surface modification

Wpływ uszlachetniania powierzchni na zwiększanie wytrzymałości mechanicznej opakowań szklanych

Czarnacki K., Wasylak J.

Abstract (PL)

Bardzo ważnymi czynnikami, które mają wpływ na zwiększenie wytrzymałości opakowań szklanych są metody uszlachetniania opakowań szklanych. Celem publikacji jest pokazanie jak zwiększa się wytrzymałość mechaniczna opakowań szklanych wraz z zastosowaniem różnych metod ich obróbki. W pracy przedstawiono dotychczasowe wyniki badań wytrzymałościowych butelek szklanych uszlachetnianych na gorąco związkami glinu w porównaniu z butelkami szklanymi uszlachetnianymi na gorąco związkami cyny. Prezentowane wyniki badań wdrożonej metody uszlachetniania związkami glinu w Pol−Am−Pack S.A. Oddział Huta Szkła “ORZESZE” będą wytycznymi dla ulepszenia procesu produkcyjnego.

Keywords (PL): uszlachetnianie na gorąco, związki glinu, nanocząstka, modyfikacja powierzchni szkła

return…