Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 2, 2012
  • pp: 181-187

download: article (PL)

Hot embossing – an inexpensive formation method for optical structures

Abstract (EN)

The fabrication of microstructures can be performed by several procedures including mechanical micromachining, lithographic processes, epitaxy, ions technology, and many other different available techniques. Most of them are cost- and time-consuming methods. Hot embossing (HE) is a profi table alternative to these micro replication processes, because it’s a low cost method, which is adequate for mass production of a wide range of structures. In the article, we present the short description of this replication method and the results of our preliminary works in developing of the hot-embossing process in the case of multicomponent glasses well fitted for the NIR region.

Keywords (EN): Fabrication of microstructures, Microreplication, Hot-embossing, Multicomponent glass, NIR

Stemplowanie szkieł – tania metoda formowania struktur optycznych

Kujawa I., Buczyński R., Duszkiewicz J., Lechna A., Pysz D., Stępień R.

Abstract (PL)

Wytwarzanie złożonych struktur w skali mikro może być realizowane na wiele sposobów, np. poprzez obróbkę mikromechaniczną, epitaksję, procesy litograficzne i jonowe oraz wiele innych dostępnych technik. Większość z nich jest droga i czasochłonna. Stemplowanie na gorąco jest natomiast procesem stosunkowo tanim i dostosowanym do masowej produkcji, stanowi więc ciekawą alternatywę. W artykule przedstawiamy krótki opis tej metody replikacji oraz nasze wstępne prace dotyczące rozwijania tej technologii dla szkieł dopasowanych do zakresu średniej podczerwieni.

Keywords (PL): wytwarzanie mikrostruktur, mikropowielanie, stemplowanie na gorąco, szkło wieloskładnikowe, podczerwień

return…