Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 1, 2012
  • pp: 98-102

download: article (PL)

Manufacturing of Sr0,7Ba0,3Nb2O6ceramics with oriented microstructure by hot pressing

Abstract (EN)

Ceramics with the oriented microstructure were obtained for electronic applications. Main application areas of piezoelectric and pyroelectric ceramic materials were fi rstly reviewed. Majority of piezoelectric materials produced industrially are based on Pb(Zr1-xTix)O3 solid solutions (PZT). The PZT ceramics composed of the paraelectric phase formed during sintering have the cubic structure, which does not favour the formation of texture. The texture can be obtained in the case of the materials showing anisotropic grain growth. Materials with the structure of tetragonal tungsten bronze (TBW) create the group of materials with elementary cells another than the cubic one. Barium strontium niobate SrxBa1-xNb2O6 (SBN) is a ferroelectric material of the TBW structure in the range of 0.25 < x < 0.75. In this work, hot pressing was applied to manufacture the Sr0,7Ba0,3Nb2O6 ceramics (SBN70), showing the oriented microstructure. Powders were synthesized by the sol-gel method. The SBN70 ceramics with the oriented microstructure can be used in designing piezoelectric and piroelectric transducers.

Keywords (EN): Grain-oriented microstructure, Hot pressing SBN, Barium strontium niobate

Otrzymywanie ceramiki Sr0,7Ba0,3Nb2O6 o ukierunkowanej mikrostrukturze metodą prasowania na gorąco

Nogas-Ćwikiel E.

Abstract (PL)

W ramach niniejszej pracy otrzymano ceramikę o ukierunkowanej mikrostrukturze do zastosowań w elektronice. We wprowadzeniu przedstawiono główne obszary zastosowań piezoelektrycznych i piroelektrycznych materiałów ceramicznych. Większość produkowanych na skalę przemysłową materiałów piezoceramicznych powstaje na bazie roztworów stałych Pb(Zr1-xTix)O3 (PZT). Ceramika typu PZT w fazie paraelektrycznej, w której powstaje podczas spiekania, posiada strukturę regularną, co nie sprzyja powstawaniu tekstury. Teksturę można uzyskać w przypadku materiałów, w których mikrostrukturze ziarna rosną anizotropowo. Jedną z grup materiałów o innej niż regularna komórce elementarnej stanowią materiały o strukturze typu tetragonalnego brązu wolframowego (TBW). Niobian baru strontu SrxBa1-xNb2O6 (SBN) w zakresie 0,25 < x < 0,75 jest ferroelektrykiem o strukturze typu tetragonalnego brązu wolframowego. W niniejszej pracy do otrzymania ceramiki Sr0,7Ba0,3Nb2O6 (SBN70) o ukierunkowanej mikrostrukturze zastosowano metodę prasowania na gorąco. Użyto proszków ceramicznych syntezowanych metodą zol-żelową. Ceramika SBN70 o ukierunkowanej mikrostrukturze może być zastosowana do budowy przetworników piezoelektrycznych i piroelektrycznych.

Keywords (PL): ceramika o ukierunkowanej mikrostrukturze, prasowanie na gorąco, SBN, niobian baru strontu

return…