Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 1, 2012
  • pp: 71-77

download: article (PL)

Influence of spinel phase on selected thermal properties of glass-ceramic materials from the ZAS system

Abstract (EN)

Effects of crystalline phases on selected thermal properties of glass-ceramics from the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 and ZnO-B2O3Al2O3-SiO2 systems, designed for binding abrasive grains in an abrasive tool, were studied. Changes in thermal diffusivity and thermal conductivity depending on the chemical composition of materials were shown. The maximum values of the thermal diffusivity of d = 0,73 mm2/s and the thermal conductivity of λ= 3,36 W/(m·K) were obtained for glass-ceramic material containing the zinc spinel phase.

Keywords (EN): Spinel, Thermal diffusivity, Thermal capacity

Wpływ fazy spinelowej na wybrane właściwości cieplne tworzywa szkło-krystalicznego z układu ZAS

Okupski T., Herman D., Walkowiak W., Nadolny K.

Abstract (PL)

Badano wpływ rodzaju fazy krystalicznej na wybrane właściwości cieplne tworzyw szkło-krystalicznych z układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2 i ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2 projektowanych pod kątem zastosowania jako spoiwa do wiązania ziaren ściernych w narzędzie. Wykazano zmianę dyfuzyjności termicznej i przewodnictwa cieplnego w zależności od składu chemicznego tworzyw. Maksymalną wartość dyfuzyjności termicznej d = 0,73 mm2/s i przewodnictwa cieplnego λ = 3,36 W/(m·K) uzyskano dla tworzywa szkło-krystalicznego z udziałem fazy spinelu cynkowego.

Keywords (PL): spinel, dyfuzyjność termiczna, pojemność cieplna

return…