Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 64, Issue: 1, 2012
  • pp: 22-25

download: article (EN)

Birefringence of glass-air photonic crystal fibre induced by elliptical micro holes of cladding

Abstract (EN)

In this paper, we report on the fabrication of the birefringent photonic crystal fibre with a photonic cladding composed of elliptical holes ordered in a rectangular lattice. Choice of such configuration allows obtaining birefringence in photonic crystal fibres. In this case two-fold rotational symmetry is achieved and the polarized orthogonal modes (HE11x and HE11y) are not degenerated. We discuss the influence of structural parameters including the ellipticity of the air holes and the aspect ratio of the rectangular lattice on the birefringence and on the modal properties of this glass-air microstructural fibre.

Keywords (EN): Photonic crystal fibres, Microstructured fibres, Birefringence, Multicomponent glass

Dwójłomność w szklano-powietrznym światłowodzie fotonicznym wywołana eliptycznymi mikrootworami płaszcza

Kujawa I., Buczyński R., Pysz D., Martynkien T., Thienpont H.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono uzyskane włókno dwójłomne o anizotropii optycznej wywołanej eliptycznym kształtem elementów płaszcza fotonicznego i prostokątnym kształtem przekroju. Wyraźnie określona dwuosiowość prowadzi do dużych różnic efektywnych współczynników załamania dla dwóch podstawowych i ortogonalnie spolaryzowanych modów HE11x i HE11y. Dzięki temu mody te nie są zdegenerowane. Zależnie od parametrów strukturalnych włókna możliwe jest uzyskanie znacznych wartości dwójłomności. W artykule przedstawiono zarys technologii wytwarzania szklanych włókien tego typu, przedyskutowano wpływ parametrów strukturalnych na wartość dwójłomności i własności modowe oraz wyniki symulacji i pomiarów dla uzyskanego włókna.

Keywords (PL): światłowody fotoniczne, światłowody mikrostrukturalne, dwójłomność, szkła wieloskładnikowe

return…