Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 4, 2011
  • pp: 798-801

download: article (PL)

Hydrolytic resistance of borosilicate glasses assigned for toxic waste immobilization

Abstract (EN)

Encapsulation is one of the most effective method for toxic waste immobilization. Toxic elements are incorporated into the structure of a glass–ceramic sinter. Glasses from the SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O and SiO2 B2O3-Al2O3-Na2O-CaO systems were studied. Additionally the glasses were enriched with 5 % of Cs, which was an indicator of infl uence of radioactive elements on properties of the glasses. Incineration hospital waste ash was used. Effects of chemical composition on hydrolytic resistance of the glasses were determined. It was proved that the applied method of sintering of borosilicate glass and hospital waste incineration ash permanently immobilized the toxic elements.

Keywords (EN): Borosilicate glass, Immobilization, Encapsulation, Toxic waste

Odporność hydrolityczna szkieł borokrzemianowych przeznaczonych do immobilizacji odpadów szkodliwych

Ciecińska M., Stoch P.

Abstract (PL)

Kapsułowanie to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod immobilizacji odpadów szkodliwych. Polega ona na zamykaniu pierwiastków szkodliwych w strukturze szkło–krystalicznego spieku. Przedmiot badań stanowiły szkła z układów SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O oraz SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O-CaO. Dodatkowo składy te wzbogacono 5-procentową zawartością Cs będącego wskaźnikiem wpływu substancji radioaktywnej na właściwości szkieł. Jako odpad zastosowano popiół pochodzący ze spalarni odpadów szpitalnych. Określono wpływ składu chemicznego szkieł na ich odporność hydrolityczną. Wykazano, że zastosowana metoda spiekania szkieł boro-krzemianowych z popiołem poszpitalnym trwale wiąże zawarte w nim substancje szkodliwe.

Keywords (PL): szkło boro-krzemianowe, immobilizacja, kapsułowanie, odpad szkodliwy

return…