Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 4, 2011
  • pp: 743-751

download: article (PL)

Sintering kinetics of diamond-like carbides

Abstract (EN)

In this work, sintering kinetics of SiC and B4C was studied. Sintering of these diamond-like carbides requires activation of the densification process. Small amounts of carbon and boron were used as additives for the activation of silicon carbide sintering. Only carbon was used for the sintering activation of B4C. Measurements of sintering kinetics were made by means of a high temperature dilatometer. Sintering shrinkage as a function of time was recorded under isothermal conditions. An analysis of the sintering kinetics was based on sintering models worked out by Kuczynski and Frenkel. The results of investigations allowed full sintering characteristics of the studied diamond-like carbides to be obtained.

Keywords (EN): Sintering, Sintering kinetics, Diamond-like carbides, Silicon carbide, Boron carbide

Kinetyka spiekania węglików diamentopodobnych

Gubernat A.

Abstract (PL)

Spiekanie swobodne węglików diamentopodobnych, węglika krzemu i węglika boru, wymaga stosowania dodatków aktywujących procesy zagęszczania. W przypadku węglika krzemu dodatkami były węgiel i bor, a w przypadku węglika boru tylko węgiel. Badania nad kinetyką spiekania przeprowadzono w dylatometrze wysokotemperaturowym w atmosferze ochronnej z postępem temperatury równym 15°C/min oraz w warunkach izotermicznych. Analizę uzyskanych wyników dokonano w oparciu o modele Frenkla i Kuczyńskiego. Uzyskane wyniki pozwoliły na pełne scharakteryzowanie procesu spiekania obu węglików oraz na określenie dominujących mechanizmów transportu masy.

Keywords (PL): spiekanie, kinetyka spiekania, węgliki diamentopodobne, węglik krzemu, węglik boru

return…