Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 687-691

download: article (EN)

Improved additives for high purity low cement castable systems

Abstract (EN)

Many types of organic molecules that are used as deflocculants in refractory castables are derivates from developments for the building industry with either Portland cement or mixed binder systems consisting, e.g., of Portland cement, Calcium Aluminate cement and Calcium Sulphate. Only few products have been developed which fit specifically to pure Calcium Aluminate cements. Two new Polycarboxylate Ethers, Peramin® AL200 and Peramin® AL300 will be presented in this paper which are molecules tailor-made to deflocculate high purity alumina / alumina spinel castables. Peramin® AL defl occulants provide the desired placing properties of these castable systems. Mixing water can be reduced to a minimum to provide castables with an excellent self-fl owing and vibratable consistency. The rapid wet-out during mixing, predictable and sustained fl ow during placing, and effective de-airing during consolidation will be demonstrated. In addition, by using these additives either singly or in combination, depending on the ambient conditions, it is possible to achieve the required hardening profi le without the addition of classical accelerators. Peramin® AL additives tailor-made for refractory castables that contain high quality 70 %. Calcium Aluminate cements like Secar® 71 and Secar® 712 bring improved quality to the installed castable, and ultimately, improve the in-situ performance of the final lining.

Keywords (EN): Low cement castable, Deflocculant

Ulepszone dodatki do betonów niskocementowych o wysokiej czystości

Assis G, Fryda H., Li S., Parr C.

Abstract (PL)

Wiele rodzajów cząsteczek organicznych, które wykorzystywane są jako defl okulanty w betonach ogniotrwałych, pochodzi z opracowań dla przemysłu budowlanego na bazie cementu portlandzkiego albo mieszanych systemów spoiwa składających się np. z cementu portlandzkiego, cementu wapniowo-glinowego i siarczanu wapniowego. Opracowano niewiele produktów, które są dostosowane specjalnie do czystych cementów glinowo-wapniowych. W niniejszej pracy zostaną przedstawione dwa nowe etery polikarboksylowe, Peramin® AL200 i Peramin® AL300, dostosowane do deflokulacji wysokiej czystości betonów glinowo-spinelowych. Defl okulanty Peramin® AL zapewniają pożądane własności instalowania tych systemów betonów. Wodę zarobową można ograniczyć do minimum w celu zapewnienia betonom doskonałej samolejności i konsystencji w procesie wibrowania. Pokazane zostanie szybkie nawilżanie betonu w trakcie mieszania, przewidywalny i zrównoważony przepływ w trakcie instalacji oraz efektywne odpowietrzenie w czasie zestalania. Ponadto, używając tych dodatków albo pojedynczo, albo w połączeniu, w zależności od warunków otoczenia, można uzyskać wymagany profil utwardzania bez pomocy klasycznych przyspieszaczy. Dodatki Peramin® AL, dostosowane do potrzeb betonów ogniotrwałych zawierających wysokiej jakości 70 % cementy glinowo-wapniowe takie jak Secar® 71 i Secar® 712, polepszają jakość zainstalowanego betonu, a w konsekwencji jakość wyłożenia in-situ.

Keywords (PL): beton niskocementowy, deflokulant

return…