Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 675-682

download: article (PL)

Selection of refractory materials for the lining of furnance doors in coke oven batteries

Abstract (EN)

In the present work, monophase βTCP or αTCP as well as biphasic BTCP ceramics (βTCP + αTCP) were biologically evaluated using thThe service life and work efficiency of furnace doors in a coke oven battery depends chiefly on the maintenance of its good technical condition. There is a lot of evidence showing that a furnace door lining may be used for many years without much visible damage. There have also been cases where the furnace door ceramic lining had to be repaired after a period of just a few months of operation due to its bad technical condition. Attributing the difference in the time of linings work merely to the level of maintenance service would not be justified. In the process of operation, the furnace door lining is exposed to mechanical, physical-chemical and thermal forces, which cause natural wear of refractory materials over time. The paper presents experiences of ZK Zdzieszowice obtained as a result of operating tests conducted for several grades of refractory castables produced by different manufacturers of ceramic materials. This provided a basis for choosing the material, which fulfi ls our expectations with regard to improved working and operating conditions.

Keywords (EN): Coke oven battery, Coke oven door, Refractories, Lifetime, Fused silica

Dobór materiałów ogniotrwałych na wymurówkę drzwi piecowych baterii koksowniczych

Kaczmarek W., Mytych J.

Abstract (PL)

Trwałość i efektywność pracy wymurówki drzwi piecowych baterii koksowniczej zależy przede wszystkim od zachowania jej dobrego stanu technicznego. Istnieje wiele przykładów wskazujących, że wykładzina drzwi piecowych może być eksploatowana przez wiele lat bez większych widocznych uszkodzeń. Znane są również sytuacje, gdy remont wyłożenia ceramicznego drzwi piecowych należy wykonać po niespełna kilkumiesięcznym okresie eksploatacji z uwagi na jej zły stan techniczny. Tłumaczenie występujących różnic w czasie ich pracy tylko poziomem obsługi technologicznej byłoby niesłuszne. W czasie eksploatacji wykładzina drzwi piecowych narażona jest na działanie sił mechanicznych, fizykochemicznych i termicznych, które powodują naturalne, postępujące w czasie zużywanie się materiałów ogniotrwałych. W referacie przedstawiono doświadczenia ZK Zdzieszowice z przeprowadzonych testów eksploatacyjnych kilkunastu gatunków betonów ogniotrwałych różnych firm produkujących materiały ceramiczne. Na tej podstawie wybrano materiał, który w zakresie poprawy warunków pracy oraz walorów eksploatacyjnymi spełnia nasze oczekiwania.

Keywords (PL): : bateria koksownicza, drzwi piecowe, materiały ogniotrwałe, czas życia, krzemionka amorficzna

return…