Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 562-569

download: article (PL)

Bisque 3Y-TZP materials for all-ceramic dental restorations

Abstract (EN)

The manufacturing all-ceramic dental restorations from zirconia ceramics is one of the newest and the most advanced technology in prosthodontics. The zirconia ceramics being a biomaterial gives new perspectives in a fi eld of mechanical strength, esthetics and functionality of dental restorations. Consolidation of zirconia micropowders to a form of biscuit-sintered and dense materials was performed during the present study. A commercially available zironia micropowder stabilised with 3 mol.% yttria was used with no addition and added with 0.2 wt% Al2O3. Selected properties of the bisque materials were measured and compared with the commercial 3Y-TZP materials used in dental technology. Finally, mechanical processing and application of the biscuit-sintered zirconia materials for fabrication of the all-ceramic dental restorations were examined.

Keywords (EN): 3Y-TZP, Al2O3, All-ceramic dental restorations, Bisque, Milling

Biskwity 3Y-TZP do zastosowań na pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne

Łabuz A., Moskała N., Pyda W.

Abstract (PL)

Innowacyjną technologią w protetyce stomatologicznej jest wykonawstwo pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych z zastosowaniem ceramiki cyrkoniowej. Ta zaawansowana ceramika tlenkowa jest biomateriałem, dającym nowe możliwości w zakresie wytrzymałości mechanicznej, estetyki i funkcjonalności uzupełnień protetycznych. W pracy przeprowadzono konsolidację do postaci biskwitów i gęstych spieków handlowego mikroproszku cyrkoniowego, stabilizowanego dodatkiem 3 % mol. tlenku itru, niemodyfikowanego i z modyfikującym dodatkiem 0,2 % mas. Al2O3. Scharakteryzowano wybrane właściwości otrzymanych tworzyw oraz porównano je z komercyjnymi materiałami 3Y-TZP stosowanymi w technice dentystycznej. Na koniec sprawdzono możliwości obróbki mechanicznej i aplikacji przygotowanych biskwitów na podbudowy pod pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne.

Keywords (PL): 3Y-TZP, Al2O3, pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne, biskwit, frezowanie

return…