Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 536-541

download: article (PL)

Methods of testing pozzolanic activity of mineral additives

Abstract (EN)

A wide range of methods for determining the pozzolanic activity of mineral additives to cement and concrete are described in this paper. Generally, the methods encompasses studies of pozzolana or analysis of changes in the pozzolana–lime–water or pozzolana– cement–water systems. On this basis, usefulness of pozzolana in given conditions or applications is assessed.

Keywords (EN): Pozzolana, Active silica, Active aluminium oxide, Calcium hydroxide, Pozzolanic activity index

Metody badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych

Tkaczewska E.

Abstract (PL)

Praca zawiera przegląd metod badań aktywności pucolanowej dodatków mineralnych stosowanych w technologii produkcji cementu i betonu, na podstawie których oceniana jest przydatność określonej pucolany w danych warunkach i zastosowaniach. Ogólnie, metody te polegają na badaniu samej pucolany lub analizie zmian, jakie pucolana powoduje w układzie pucolana–wapno–woda lub pucolana–cement woda.

Keywords (PL): pucolana, aktywna krzemionka, aktywny tlenek glinu, wodorotlenek wapnia, wskaźnik aktywności pucolanowej

return…