Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 528-535

download: article (PL)

Comparison of porosity characteristics of self-compacting fresh and hardened concrete modified with SP, AEA, AFA AND VMA additions

Abstract (EN)

The influence of SP, AEA, AFA and VMA on air content, workability and porosity characteristics of self-compacting concrete (SCC) is presented in the paper. The research results proved that the admixtures influence workability and porosity characteristics of both fresh concrete mix according to the results of AVA research and hardened SCC according to PN-EN 480-11:2008. It has been stated that the relationship between porosity characteristics of the fresh and hardened SCC was not satisfactory.

Keywords (EN): Air voids, Self-compacting concrete (SCC), Concrete workability, Superplasticizer, Air-entraining admixture, Anti-foaming admixture, Stabilizing agent

Porównanie charakterystyk porowatości samozagęszczalnej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu modyfikowanego domieszkami SP, AEA, AFA I VMA

Łaźniewska-Piekarczyk B.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu domieszek SP, AEA, AFA i VMA na zawartość powietrza w mieszance, jej urabialność oraz charakterystykę porowatości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu samozagęszczalnego. Rezultaty badań wykazały, że wymienione domieszki znacząco wpływają na urabialność oraz charakterystykę porowatości mieszanki betonowej, weryfikowaną za pomocą urządzenia AVA, i betonu według PN-EN 480-11:2008. Wykazano także niezadawalającą zgodność między wynikami badania wielkości parametrów porowatości samozagęszczalnej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu.

Keywords (PL): pory powietrzne, beton samozagęszczalny (SCC), urabialność betonu, superplastyfikator, domieszka napowietrzająca, domieszka przeciwpieniąca, domieszka stabilizująca

return…