Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 3, 2011
  • pp: 524-527

download: article (PL)

Photocatalytic degradation of methyl blue using nanocrystalline TiO2

Abstract (EN)

A flow measurement equipment was constructed, and a method of determination of the photocatalytic degradation reaction rate of water organic contaminants was elaborated. Commercial P-25 TiO2 nanopowder was used as a photocatalyst. Photocatalytic activity was studied using a model reaction of the decomposition of methyl blue. Considerable effect of the temperature on both mechanism and reaction rate was observed. Estimated activation energy was equal to 8.21 ± 0.90 kJ/mol.

Keywords (EN): Photocatalyse, TiO2, Methylene blue, Nanoparticles

Fotokatalityczna degradacji błękitu metylenowego przy użyciu nanokrystalicznego TiO2

Wyrwa J., Rekas M.

Abstract (PL)

Skonstruowano przepływową aparaturę pomiarową oraz opracowano metodykę pomiarów szybkości fotokatalitycznej reakcji degradacji zanieczyszczeń w formie związków organicznych w wodzie. Jako fotokatalizatora użyto komercyjnego nanoproszku TiO2 o nazwie handlowej P 25. Aktywność fotokatalityczną określano stosując modelową reakcję rozkładu błękitu metylowego. Stwierdzono znaczny wpływ temperatury na mechanizm oraz szybkość reakcji. Oszacowana energia aktywacji procesu wynosi 8,21 ± 0,90 kJ/mol.

Keywords (PL): fotokataliza, TiO2, błękit metylenowy, nanocząstki

return…