Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 459-462

download: article (PL)

ProToLab system in the use for ceramic tiles designing

Abstract (EN)

The ProtoLab system is used for projection of ceramic tiles coloured overprints. It is an entire set with spectrophotometric devices and special projected printer, enabling to achieve needful colour. The most important advantage is receiving final results without fi ring. It is an innovatory way in designing the ceramic products, definitely reducing time to make the prototype, fully allowing to express the designer’s creativity. In practical use the ProtoLab system gives the complete compositions of ceramic pastes for the projects.

Keywords (EN): System, Projection, Designing, Ceramic tiles, Ceramic decorations

Możliwości systemu ProtoLab w projektowaniu wzornictwa dla płytek ceramicznych

Woźniak Z.

Abstract (PL)

System ProtoLab służy do projektowania barwnych nadruków na płytki ceramiczne. Stanowi kompletny zestaw projektowy, wykorzystujący m.in. urządzenia spektrofotometryczne oraz specjalną drukarkę, pozwalającą na otrzymanie żądanego koloru poszczególnych nadruków. Zaletą tego systemu jest utrwalenie uzyskanych efektów bez potrzeby obróbki termicznej. System ProtoLab reprezentuje nowatorskie podejście do projektowania wyrobów ceramicznych, zdecydowanie skracające czas opracowywania prototypu przy jednoczesnej nieograniczonej kreatywności projektanta. W praktycznym zastosowaniu system ProtoLab pozwala na wygenerowanie danych recepturowych dla poszczególnych past ceramicznych, służących do wykonania poszczególnych wzorów.

Keywords (PL): system, projektowanie, wzornictwo, płytki ceramiczne, dekoracje ceramiczne

return…