Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 379-385

download: article (PL)

Preparation of glass-ceramics containing ZnAl2O4 due to the elimination of pyroxene structures

Abstract (EN)

The paper presents an attempt of application of glass-crystalline material, coming from the CaO-MgO-ZnO-Al2O3-B2O3-SiO2 system and being a modification of the CaO-MgO-Al2O3-SiO2 system, as a binder for abrasive grains of microcrystalline alumina of the SG type. The results indicate that a change of the chemical composition can eliminate crystal phases from a silicate group (diopside, augite) in the spinel phase (ZnAl2O4) favour. The glass-ceramic material containing crystal phases of gahnite (ZnAl2O4) and willemite (Zn2SiO4) has better mechanical properties (KIc = 2.04 MPa·m1/2) in comparison to the materials with the pyroxene phases (KIc = 1.28 MPa·m1/2).

Keywords (EN): Glass-ceramic materials, Pyroxene, Spinel, Mechanical properties

Otrzymywanie tworzywa szkło-krystalicznego z fazą ZnAl2O4 w wyniku eliminacji struktur piroksenowych

Okupski T., Herman D., Walkowiak W.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania tworzywa szkło-krystalicznego z układu CaO-MgO-ZnO-Al2O3-B2O3-SiO2, będącego modyfikacją układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2, jako spoiwa do ziaren ściernych z mikrokrystalicznego tlenku glinu typu SG. W wyniku zmiany składu chemicznego tworzywa z układu Al0,54B0,9Mg0,05Zn0,38Ca0,12Si0,51O3 możliwa jest eliminacja podstawowych struktur krystalicznych z grupy krzemianów (diopsyd, augit) na korzyść fazy spinelowej (ZnAl2O4). Tworzywo szkło-krystaliczne z udziałem gahnitu oraz należącego do grupy krzemianów wyspowych wilemitu (Zn2SiO4), charakteryzuje się korzystniejszymi właściwościami mechanicznymi (KIc = 2,04 MPa·m1/2) w porównaniu do tworzyw z udziałem faz krzemianowych (KIc = 1,28 MPa·m1/2).

Keywords (PL): tworzywa szkło-krystaliczne, piroksen, spinel, właściwości mechaniczne

return…