Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 372-378

download: article (PL)

The influence of baghdadite on the microstructure of dolomite-zirconia composites

Abstract (EN)

Depending on a CaO/SiO2 molar ratio, the four types of MgO-CaO-ZrO2-SiO2 materials can be distinguished when the reactions in the batches are completed. The presented studies focused on the materials with the CaO/SiO2 molar ratio in a range of 3.0–4.0. The effects of baghdadite on the microstructure forming within the dolomite-zirconia composites during sintering are reported.

Keywords (EN): Baghdadite, Dolomite-zirconia sinters, Microstructure – final

Wpływ fazy bagdadytowej na mikrostrukturę spieków dolomitowo-cyrkonowych

Dul K., Madej D.

Abstract (PL)

Rodzaj występujących faz w spiekach z układu MgO-CaO-ZrO2-SiO2 zależy od stosunku molowego CaO/SiO2 w mieszaninie surowców wyjściowych. Ze względów technologicznych, badania przeprowadzono dla mieszanin o stosunku CaO/SiO2 wynoszącym 3,0–4,0. W pracy określono wpływ fazy bagdadytowej na tworzącą się mikrostrukturę w badanych spiekach.

Keywords (PL): bagdadyt, spieki dolomitowo-cyrkonowe, mikrostruktura finalna

return…