Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 350-354

download: article (PL)

New refractories of low thermal expansion based on CaAl4O7 in different combinations

Abstract (EN)

New non-silicate refractories based on CaAl4O7 and containing various oxides were studied. These materials have very low thermal expansion coefficients. Their specific properties were discussed on the basis of thermodynamical data (including phase diagrams). A possibility of application of these new materials in various industry branches was indicated.

Keywords (EN): Refractory materials, CaAl4O7, Thermal expansion, Resistance to corrosion

Nowe materiały ogniotrwałe o niskiej rozszerzalności cieplnej oparte na dwuglinianie Ca w różnych kombinacjach

Jonas S., Drygalska E., Nadachowski F., Czyżewska A., Krupa G., Skalska M.

Abstract (PL)

Materiały wytworzone na bazie dwuglinianu Ca w różnych kompozycjach zawierających wysokoogniotrwałe tlenki charakteryzują się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej a i bezkrzemianowym składem chemicznym. W oparciu o dane termodynamiczne (w tym diagramy fazowe) przedyskutowano ich specyficzne walory użytkowe i zaproponowano możliwość zastosowania w różnych gałęziach przemysłu.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, CaAl4O7, rozszerzalność cieplna, odporność na korozję

return…