Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 342-349

download: article (PL)

Potential phase compositions for refractory materials in the MgO-CaO-Al2O3-ZrO2 system

Abstract (EN)

Phase equilibriums in the binary and ternary subsystems of the quaternary MgO-CaO-Al2O3-ZrO2 system are presented. The potential phase compositions of refractory materials in this system refer to the refractories originating from the MgO-CaZrO3-MgAl2O4, MgO-CaZrO3- CaAl2O4 or MgO-CaZrO3-CaAl2O4-MgAl2O4 systems. The MgO-CaZrO3 refractories with the aluminium bonding can be an alternative to the MgO-CaZrO3 refractories with the silicate bonding.

Keywords (EN): Phase equilibrium, Magnesia refractory, Calcium zirconate, Spinel

Potencjalne składy fazowe dla tworzyw ogniotrwałych w układzie MgO-CaO-Al2O3-ZrO2

Szczerba J., Madej D.

Abstract (PL)

W artykule omówiono równowagi fazowe w układach dwu- i trójskładnikowych jako podukładach układu czteroskładnikowego MgO-CaO-Al2O3-ZrO2. Potencjalne składy fazowe tworzyw ogniotrwałych w tym układzie odpowiadają materiałom ogniotrwałym z układów MgO-CaZrO3-MgAl2O4, MgO-CaZrO3-CaAl2O4 lub MgO-CaZrO3-CaAl2O4-MgAl2O4. Materiały MgO-CaZrO3 o wiązaniu glinowym mogą stanowić alternatywę dla wyrobów MgO-CaZrO3 o wiązaniu krzemianowym.

Keywords (PL): równowaga fazowa, magnezjowy materiał ogniotrwały, cyrkonian wapnia, spinel

return…