Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 327-331

download: article (PL)

Influence of economic crisis, eu rules and chinese competition on the european ceramic industry and main directions of research and development

Abstract (EN)

Production of ceramic sectors in Europe in a period of 2004-2008 and 2009 together with a prognosis of crisis conquer were presented. The factors influencing the situation of the sectors were characterized. The attainability of raw materials, particularly in case of the refractory industry was described. Influence of rules introduced by KE on ceramic producers was characterized. On the basis of presented factors determining development of the ceramic industry in Europe, the main directions of investigations were proposed.

Keywords (EN): Ceramic sectors in EU, Raw materials, EC rules, Directions of investigations

Wpływ kryzysu gospodarczego, regulacji UE i konkurencji z Chin na europejski przemysł ceramiczny i główne kierunki badań i rozwoju

Czechowski J.

Abstract (PL)

Przedstawiono strukturę sprzedaży wyrobów przemysłu ceramicznego w Europie w rozbiciu na sektory w latach 2004-2008 i sytuację w 2009 r. oraz prognozy wychodzenia z kryzysu. Omówiono aktualną sytuację w zakresie dostępu do surowców ceramicznych ze szczególnym uwzględnieniem sektora materiałów ogniotrwałych. Scharakteryzowano wpływ regulacji wprowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących głównie handlu emisjami i REACH na sytuację producentów materiałów ceramicznych. Na podstawie analizy prezentowanych czynników determinujących rozwój przemysłu ceramicznego w Europie podjęto próbę określenia głównych kierunków badań.

Keywords (PL): przemysł ceramiczny w Europie, surowce, regulacje KE, kierunki badań

return…