Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 316-320

download: article (PL)

Influence of glazing techniques upon the wear resistance of glass-ceramic glaze for tiles

Abstract (EN)

Wear resistance is one of the most important functional parameter of glazes for floor tiles. Devitrification resulting in the formation of glass-ceramic glazes is the most common way for increasing the wear resistance of tile glazes. Glaze layers of different texture are obtained due to a variety of techniques in the production lines used to apply glazes on the floor tiles. Recognition of possible effects of the glaze application method on wear resistance of the glaze layer after fi ring is an interesting issue. In the work, the effect of selected techniques of glazing on the wear resistance of glass-ceramic glaze in the MgO-CaO-Al2O3-SiO2 system is shown.

Keywords (EN): Glass-ceramic glaze, Wear resistance, Glazing, Floor tile

Wpływ technik szkliwienia na odporność na ścieranie szkliw szkło-krystalicznych

Bryl P., Gajek M., Lis J., Wójczyk M.

Abstract (PL)

Jednym z najbardziej istotnych parametrów funkcyjnych szkliw przeznaczonych na płytki podłogowe jest ich odporność na ścieranie. Najczęściej wykorzystywanym sposobem zwiększenia odporności szkliw płytkowych na zużycie ścierne jest nadanie im struktury dewitryfikatu i uzyskanie szkliw szkło-krystalicznych. Ze względu na różnorodność wykorzystywanych na liniach produkcyjnych technik nakładania szkliw na płytki podłogowe uzyskuje się po ich aplikacji warstwy szkliwa o różnej teksturze. Interesującym zagadnieniem jest poznanie ewentualnego wpływu metody aplikacji szkliwa na płytki podłogowe, na odporność warstwy szkliwa na zużycie ścierne po wypaleniu. W pracy przedstawiono wpływ wybranych technik szkliwienia na mechaniczną odporność na ścieranie szkliwa szkło-krystalicznego z układu MgO-CaO-Al2O3-SiO2.

Keywords (PL): szkliwo szkło-krystaliczne, odporność na ścieranie, szkliwienie, płytka podłogowa

return…