Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 248-250

download: article (PL)

Study of Compounds Based on SrMxSn1-xO3±x/2

Abstract (EN)

Inorganic pigments of SrMxSn1-xO3±x/2 type (where M = V, Cr), based on a pseudo cubic structure of SrSnO3, have been prepared by the solid state reaction between SrCO3, SnO2 and oxides V2O5 or Cr2O3 in the temperature range 1300-1500°C with nominal compositions: x = 0.05, 0.1, 0.3. The resultant materials were characterised by XRD, TG-DTA, and colourimetric techniques were used. The pigments containing vanadium as chromophore give creamy, sand and yellow colour into an organic matrix. The increase of temperature caused the creation of pigments with deeper and brighter colour hue. The presence of chromium in compounds produces colour hues from reddish brown to brown. The compounds with higher content of chromium have the lower chroma colour hue.

Keywords (EN): Stannate, Perovskite structure, Solid state reaction, Colour properties, Particle size

Badania nad związkami opartymi na SrMxSn1-xO3±x/2

Adolfová L., Šulcová P., Dohnalová Ž., Trojan M.

Abstract (PL)

Pigmenty nieorganiczne typu SrMxSn1-xO3±x/2 (gdzie M = V, Cr), oparte na pseudo-regularnej strukturze SrSnO3, o nominalnym składzie: x = 0,05, 0,1, 0,3, zostały przygotowane za pomocą reakcji w stanie stałym pomiędzy SrCO3, SnO2 i tlenkami V2O5 lub Cr2O3 w zakresie temperatury 1300–1500°C. Otrzymane materiały scharakteryzowano za pomocą metod XRD, TG-DTA, wykorzystano też technikę kolorymetryczną. Pigmenty zawierające wanad jako chromofor dają w organicznej matrycy kolory śmietankowy, piaskowy i żółty. Wzrost temperatury spowodował powstanie pigmentów o głębszym i jaśniejszym odcieniu. Obecność chromu w związkach wywoływała odcienie od brązowo-czerwonawego do brązowego. Związki z wyższą zawartością chromu miały odcień o mniejszym nasyceniu barwy.

Keywords (PL): cyniany, struktura perowskitu, reakcja w stanie stałym, właściwości barwne, rozmiar cząstki

return…