Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 2, 2011
  • pp: 233-238

download: article (PL)

Advances in Test Methods for Designing Optimised Ceramic Blends from a Raw Material Supply Perspective

Abstract (EN)

Traditionally, clay blend development for ceramic applications has been done empirically from background knowledge of how the individual components are likely to behave in a given ceramic system. At Sibelco, modern advances in testing methodologies allows the rapid design and development of new clay blends tailored to customer needs. Three topics of key importance in the development of optimised ceramic clay blends are presented and discussed; namely, particle size, rheology and mineralogy. The paper concludes with two examples of how these methods can be brought together to develop high performance clay blends that meet the customers’ needs.

Keywords (EN): Yield, Optimised, Particle Size, Rheology, Mineralogy

Postęp w metodach badawczych do projektowania zoptymalizowanych mieszanek ceramicznych z perspektywą zaopatrzenia surowcowego

Sheppardson P.

Abstract (PL)

Tradycyjnie, przygotowanie mieszanek surowców ilastych do zastosowań ceramicznych przeprowadzano empirycznie na podstawie wiedzy o tym jak poszczególne składniki mogą zachować się w danym układzie ceramicznym. W Sibelco, nowoczesny postęp w metodologiach badawczych umożliwia szybkie zaprojektowanie i przygotowanie nowych mieszanek surowców ilastych zgodnie z potrzebami klienta. Zaprezentowano i przedyskutowano trzy tematy mające kluczowe znaczenie dla przygotowania zoptymalizowanych mieszanek surowców ceramicznych, a mianowicie rozmiar cząstek, reologię i mineralogię. Artykuł kończą dwa przykłady ilustrujące połączenie takiej wiedzy w celu przygotowania mieszanek ceramicznych o wysokiej jakości, które spełniają wymagania klienckie.

Keywords (PL): wydajność, zoptymalizowany, rozmiar cząstki, reologia, mineralogia

return…