Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 210-214

download: article (PL)

Suitability of dolomite from ząbkowice for refractory production

Abstract (EN)

The sinterability of Triassic dolomite from Ząbkowice Będzińskie was studied in comparison with the dolomite from Brudzowice (near Siewierz) which is currently used at ArcelorMittal Refractories. It was found that the dolomite from Ząbkowice can be a potential raw material providing its selective exploitation due to changeability of the chemical composition and porosity. It was found that the porous Triassic dolomite sinters much easier if the two-stage method is used consisting in the decarbonization, crushing, pressing and sintering the compacts (pellets), compared to the single-stage method of sintering of the raw material lumps. The two-stage method should result in the improvement of the dolomite clinker quality and possibly the reduction of the sintering temperature. This work will be continued at ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.

Keywords (EN): Ząbkowice dolomite, Triassic dolomites, Refractory dolomite clinker

Przydatność dolomitu z Ząbkowic do produkcji materiałów ogniotrwałych

Goławski C., Kielski A., Pietrzykowska M., Wodnicka K.

Abstract (PL)

Zbadano zdolność do spiekania się dolomitu triasowego z Ząbkowic Będzińskich w porównaniu do aktualnie używanego przez firmę ArcelorMittal Refractories dolomitu z Brudzowic (okolice Siewierza). Stwierdzono, że dolomit z Ząbkowic może być potencjalnym surowcem pod warunkiem selektywnej jego eksploatacji ze względu na zmienność składu chemicznego i porowatości. Stwierdzono, że porowate dolomity triasowe spiekają się znacznie łatwiej w przypadku zastosowania metody dwustopniowej polegającej na dekarbonatyzacji, rozdrabnianiu, prasowaniu i spiekaniu wyprasek w porównaniu do jednostopniowej metody spiekania brył surowca. Metoda dwustopniowa powinna przynieść poprawę jakości klinkieru dolomitowego i ewentualnie obniżyć temperaturę jego spiekania. Prace w tym zakresie są kontynuowane w firmie ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.

Keywords (PL): dolomit Ząbkowice, dolomity triasowe, klinkier ogniotrwały dolomitowy

return…