Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 206-209

download: article (PL)

Sialon bonded corundum refractory

Abstract (EN)

Sialon bonded corundum refractories were developed by reaction firing. Corundum and Si3N4 were used as raw materials together with calcium aluminate cement as the bonding agent. Materials were fired at 1500°C and characterized with respect to the phase composition, microstructure and basic application properties. A decrease of open porosity and improved strength characteristics were found as a result of the formation of sialon bond.

Keywords (EN): Sialon, Corundum material, Si3N4, Low-cement concrete

Tworzywo korundowe wiązane sialonem

Dul K., Kotowski K.

Abstract (PL)

W pracy przedstawiono sposób otrzymywania i właściwości niskocementowych betonów korundowych zawierających w swojej osnowie sialon powstający w procesie wypalania. Surowcami wyjściowymi były azotek krzemu, korund i cement glinowy. Tworzywa wypalone w 1500°C poddano charakterystyce składu fazowego, mikrostruktury i podstawowych właściwości użytkowych. Stwierdzono zmniejszenie się porowatości otwartej w betonach korundowych w wyniki powstania wiązania sialonowego oraz poprawę ich własności wytrzymałościowych.

Keywords (PL): sialon, tworzywa korundowe, Si3N4, betony niskocementowe

return…