Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 195-200

download: article (PL)

The use of vertically perforated bricks filled with expanded perlite In energy-saving technologies

Abstract (EN)

Perlite is a volcanic glass. It was formed as a result of lava cooling underwater. In this paper, based on worldwide literature review, information is presented concerning basic physical properties of perlite and a process of its expansion. The utilization of perlite in energy efficient building technologies is demonstrated. The special attention is paid to hollow bricks filled with perlite insulation. The thermal properties and results of numerical simulations of heat transfer through Poroton-T9 brick are shown. Information about the possibility of using these types of materials for external wall construction is presented in the current paper. Another alternative example of using the expanded perlite with high insulating properties for filling caves of vertically perforated bricks is also shown. This technology is applied directly at the building site. Some conclusions finish the paper.

Keywords (EN): Hollow brick, Perlite, Thermal insulation, External wall, Energy-saving technologies

Wykorzystanie pustaków szczelinowych wypełnionych ekspandowanym perlitem w technologiach energooszczędnych

Żukowski M.

Abstract (PL)

Perlit jest to minerał pochodzenia wulkanicznego, który tworzył się w wyniku szybkiego stygnięcia lawy w środowisku wodnym. Na bazie szerokiego przeglądu literatury światowej, w artykule przedstawiono informacje na temat podstawowych własności perlitu oraz procesu jego ekspandacji. Omówiono również wykorzystanie tego materiału w różnych technologiach energooszczędnych stosowanych w budownictwie. Szczególną uwagę poświęcono najnowszej technologii czyli pustakom ceramicznym wypełnionym perlitem. Przedstawiona została charakterystyka cieplna tego typu materiałów oraz wyniki symulacji numerycznej transportu ciepła na przykładzie pustaka Poroton-T9. W pracy zamieszczono informacje dotyczące możliwości budowy przegród zewnętrznych wykonanych z tego typu materiałów. Zaprezentowano również inny alternatywny przykład zastosowania perlitu, który charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną, do wypełniania pustaków szczelinowych. Ta technologia jest wdrażana bezpośrednio na placu budowy. Kilka uwag podsumowujących kończy artykuł.

Keywords (PL): pustaki szczelinowe, perlit, izolacja cieplna, ściana zewnętrzna, technologie energooszczędne

return…