Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 127-130

download: article (PL)

Rheological Behaviour of Gold Containing Screen Paints

Abstract (EN)

A technique of silk-screen printing is the most of all used technology of decoration of ceramic articles. It is still developing in the direction of automation process and manner of bringing, fixing and the other useful properties of decoration. In the article, the results of rheological behaviour of both gold colours belong to the so-called screen paints no-water systems and lustre gold screen paints that due to their special behaviour are practically used in ceramic industry have been presented.

Keywords (EN): Screen paints, Gold, Rheology, Lustre gold screen paint

Zachowanie reologiczne farb do sitodruku zawierających złoto

Izak P., Stępkowska A.

Abstract (PL)

Sitodruk jest najczęściej wykorzystywaną techniką zdobienia artykułów ceramicznych. Jest wciąż rozwijana w kierunku automatyzacji i sposobu przeprowadzenia, utrwalania i innych użytkowych właściwości dekoracji. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad właściwościami reologicznymi zarówno farb złotych należących do tzw. niewodnych układów farb do sitodruku, jak i lustrzanych farb złotych do sitodruku, które ze względu na swoje specjalne zachowanie stosowane są przemyśle ceramicznym.

Keywords (PL): farby do sitodruku, złoto, reologia, lustrzana farba złota sitodrukowa

return…