Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 48-53

download: article (PL)

Behaviour of Nickel Sulphide Inclusions in Glass Melts

Abstract (EN)

A brief review of the magnitude of the nickel sulphide problem is discussed. Nickel sulphide inclusions have been studied in soda-lime annealed glass and SLS tempered glass. The discussion was meant to clarify the cause for appearing nickel sulphide inclusions in glass, and explain how these inclusions may cause tempered glass to break. Since these inclusions cannot be eliminated, the discussion addresses how to reduce the potential of nickel sulphide inclusion breakage. The glass batches with different source of nickel sulphide were melted in the laboratory conditions, as well as glass with metallic nickel addition was prepared. The possible forming process of nickel sulphide in glass was tested. The DTA/DSC, XRD, SEM studies allowed us to state that the formation of inclusion from nickel and sulphur during the manufacturing process is difficult, moreover in some cases not possible. The nickel sulphide was introduced to SLS float glass and then tempered. The tempered glass samples, which included the NiS stones, were investigated by microscopic (SEM) method and characterized by EDAX analysis. The glass samples were analysed by elastooptic studies. The obtained results will help to solve the problem of forming nickel sulphide inclusions.

Keywords (EN): NiS, Tempered glass, SLS glass

Redukcja inkluzji siarczku niklu w szkle

Wasylak J., Reben M., Bielecki S.

Abstract (PL)

W artykule podsumowano badania dotyczące pojawiania się w szkłach inkluzji siarczku niklu. Inkluzje badano w odprężonych szkłach sodowo-wapniowo-krzemianowych oraz w szkłach hartowanych. Przeprowadzone badania mają na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania inkluzji NiS oraz mechanizmu pękania szyb hartowanych zawierających inkluzje. Podjęto próbę redukcji inkluzji NiS w szkle. W celu zbadania mechanizmu tworzenia siarczku niklu w szkle wytopiono składy, do których wprowadzano NiS przy użyciu różnych surowców. W badaniach wykorzystano metody DTA/DSC, XRD, SEM. Szkła zawierające NiS poddano procesowi hartowania, a następnie analizowano przy pomocy mikroskopii skaningowej SEM/EDAX.

Keywords (PL): NiS, szkło hartowane, szkła SLS

return…