Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 63, Issue: 1, 2011
  • pp: 40-43

download: article (PL)

Experimental Phase Studies in the TeO2 – CdO System

Abstract (EN)

In the present study, phase equilibrium in the TeO2–CdO system has been investigated. Different compositions of (1-x)TeO2–xCdO, where x = 0.10, 0.20, 0.25, 0.30 and 0.40 in molar ratio were prepared. The samples waited at 750°C in a platinum crucible for 30 minutes and then quenched in a water bath. DTA studies performed on as-cast samples. According to the DTA results, all samples were heat-treated at 550°C for 24 hours to obtain phase equilibrium. XRD and SEM/EDS studies were performed on the crystallized samples for microstructural analysis.

Keywords (EN): Tellurite glasses, TeO2–CdO system, Phase equilibrium

Eksperymentalne badania fazowe w układzie TeO2–CdO

Karaduman G., Çelikbilek M., Ersundu A.E., Solak N., Tatar D., Aydin S.

Abstract (PL)

W prezentowanej pracy zbadano równowagę fazową w układzie TeO2–CdO. Przygotowano różne składy (1-x)TeO2 – xCdO, gdzie x = 0,10, 0,20, 0,25, 0,30 i 0,40 mol.%. Próbki przetrzymywano w 750°C w tyglu platynowym przez 30 min., a następnie szybko chłodzono w kąpieli wodnej. Badania DTA przeprowadzono na świeżo wytopionych próbkach. Zgodnie z wynikami DTA, wszystkie próbki wygrzewano w 550°C przez 24 h, aby uzyskać stan równowagi fazowej. Badania XRD i SEM/EDS przyprowadzono na wykrystalizowanych próbkach w przypadku analizy mikrostrukturalnej.

Keywords (PL): szkła tellurytowe, układ TeO2–CdO, równowaga fazowa

return…