Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 4, 2010
  • pp: 618-621

download: article (PL)

Reconstruction of composition and manufacturing technology of building materials for the conservation of monuments

Abstract (EN)

The authors make investigations on reconstruction of the original manufacturing technology of the 19th century building material called Chausseestaub. The possibility of beginning the laboratory production of the material which was widely used in the 19th and 20th centuries especially in decorative architecture of small residences is determined. The authors show the preliminary results of a phase composition investigation made for survived architectural and sculpture fragments originated from the Wilanów Palace Museum.

Keywords (EN): Chausseestaub, Ceramic material, Building material, Phase composition, Reconstruction and conservation

Rekonstrukcja składu i technologii wytwarzania materiałów budowlanych dla potrzeb konserwacji zabytków

Szamałek K., Bylina P.

Abstract (PL)

Autorzy prowadzą badania nad odtworzeniem oryginalnej technologii wytwarzania XIX-wiecznego materiału budowlanego zwanego Chausseestaub. Określona zostanie możliwość rozpoczęcia produkcji doświadczalnej tego materiału, który wykorzystywany był szeroko w XIX i XX wieku, zwłaszcza w architekturze dekoracyjnej małych rezydencji. Autorzy prezentują wstępne wyniki badań składu fazowego zachowanych fragmentów architektonicznych i rzeźbiarskich z Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Keywords (PL): Chausseestaub, tworzywo ceramiczne, materiał budowlany, skład fazowy, rekonstrukcja zabytków, konserwacja zabytków

return…