Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 4, 2010
  • pp: 556-559

download: article (EN)

Microstructural and Thermal Characterization of the TeO2–WO3 System

Abstract (EN)

In the present study, thermal behaviour and microstructure of the TeO2–WO3 system have been investigated. Different compositions of (1−x)TeO2 – xWO3 system (x = 0.02, 0.05, 0.15, 0.25 and 0.40 in molar ratio) were prepared. The samples waited at 750°C in a platinum crucible for 30 min and then quenched in a water bath. DTA studies were performed on glassy samples. Afterwards, all samples were heat-treated at 550°C for 24 h and furnace cooled to obtain phase equilibrium. XRD and SEM/EDS studies were performed on the crystallized samples for microstructural analysis.

Keywords (EN): Tellurite glasses, TeO2–WO3 system, Thermal properties, Microstructure - final

Charakterystyka mikrostrukturalna i cieplna układu TeO2 – WO3

Çelikbilek M., Karaduman G., Ersundu A.E., Solak N., Tatar D., Aydin S.

Abstract (PL)

W prezentowanej pracy zbadano zachowanie cieplne i mikrostrukturę tworzyw w układzie TeO2-WO3. Przygotowano różne składy układu (1−x)TeO2 – xWO3, gdzie x = 0.02, 0.05, 0.15, 0.25 i 0.40 w stosunku molowym. Próbki przebywały w 750°C w tyglu platynowym przez 30 min a potem szybko chłodziły się w wodzie. Badania DTA przeprowadzono na próbkach szklistych. Następnie, wszystkie próbki zostały wygrzane w . 550°C przez 24 h i schłodzone z piecem w celu osiągnięcia równowagi fazowej. Badania XRD i SEM/EDS przeprowadzono na krystalizowanych próbkach w przypadku analizy mikrostrukturalnej.

Keywords (PL): szkła tellurytowe, układ TeO2–WO3, właściwości cieplne, mikrostruktura finalna

return…