Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 4, 2010
  • pp: 550-555

download: article (EN)

Grain Size and Grain Size Distribution of ZrO2:Pr Ceramic Nanopowders Determined by Different Methods

Abstract (EN)

The aim was to compare size readings for the same ceramic nanopowders as reported by different characterization methods. Capabilities of TEM, XRD and BET characterization techniques, such as size vs. size distribution output, crystalline phase resolution, ability of error estimation of the size as well as dispersion of size readings are briefly described.

Keywords (EN): Hydrothermal synthesis, ZrO2, Nanopowders, Grain size distribution, TEM, XRD

Wielkość ziarna i rozkład wielkości ziaren ceramicznych nanoproszków ZrO2:Pr oznaczone za pomocą różnych metod

Opalińska A., Pielaszek R., Łojkowski W., Leonelli C., Matysiak H., Wejrzanowski T., Kurzydłowski K.J.

Abstract (PL)

Celem prezentowanej pracy było porównanie odczytów wielkości cząstek dla takich samych nanoproszków ceramicznych otrzymanych za pomocą różnych metod charakteryzujących tę cechę. Zwięźle opisano możliwości technik charakteryzujących takich jak TEM, XRD i BET w odniesieniu do pomiaru wielkości i uzyskiwanego rozkładu wielkości ziaren, rozdzielania faz krystalicznych, zdolności oceny błędu oznaczenia wielkości ziarna i rozrzutu jej odczytów.

Keywords (PL): synteza hydrotermalna, ZrO2, nanoproszki, rozkład wielkości ziaren, nanoproszki, TEM, XRD

return…