Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 4, 2010
  • pp: 525-528

download: article (EN)

Comparative Study on Effect of Iron Oxide Doped Alumina-Based Catalysts via Sol-Gel and LFS Methods on CNTs Growth by Methane Decomposition

Abstract (EN)

By using the sol-gel technique and the liquid flame spray method (LFS), three different iron oxide doped alumina-based catalysts (Catalysts A, B and C) were prepared by using iron nitrate and ferrocene as the iron source. Multiwalled carbon nanotubes were obtained by a decomposition of methane gas over Catalysts A and C, but not over Catalyst B. X-ray diffraction, transmission electron microscopy and the nitrogen adsorption /desorption test were used to compare the three different catalysts and discuss the influence of the different catalysts on the formation of the multiwalled carbon nanotubes.

Keywords (EN): Sol-gel, Liquid flame spraying, Catalyst, Nanotubes

Porównawcze badania nad wpływem katalizatorów opartych na tlenku glinu, domieszkowanych tlenkiem żelaza, otrzymanych metodami zol żel i LFS na wzrost nanorurek węglowych z rozkładu metanu

Zhang X., Nikkanen J.-P., Kanerva T., Levänen E., Mäntylä T.

Abstract (PL)

Wykorzystując technikę zol-żel i metodę rozpylania cieczy w płomieniu (liquid flame spraying, LFS) przygotowano trzy różne katalizatory (Catalyst A, B i C) oparte na tlenku glinu(III) i domieszkowane tlenkiem żelaza(III), przy czym jako źródło żelaza zastosowano azotan żelaza(III) i ferrocen. Poprzez rozkład metanu na katalizatorach Catalyst A i Catalyst C otrzymano wielościenne nanorurki węglowe, natomiast w przypadku katalizatora Catalyst B nanorurki nie powstały. Aby porównać trzy różne katalizatory i przedyskutować ich wpływ na proces powstawania wielościennych nanorurek węglowych wykorzystano rentgenowską analizę dyfrakcyjną, elektronową mikroskopię transmisyjną i badania adsorpcji/desorpcji azotu.

Keywords (PL): zol-żel, rozpylanie cieczy w płomieniu, katalizator, nanorurki

return…