Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 428-432

download: article (PL)

Application of Waterjet Technology to Ceramic Decoration Manufacturing

Abstract (EN)

The classification of waterjet techniques was shown, which includes waterjet and abrasive waterjet machining.  Aplications of the waterjet technology were listed, and examples of objects made by using the method were shown. Usage of the waterjet technology by Polish producers of ceramic tiles together with example products were described.

Keywords (EN): Waterjet, Ceramic decoration, Ceramic tile

Zastosowanie technologii cięcia strumieniem wody do produkcji dekoracji ceramicznych

Predoń B.

Abstract (PL)

Przedstawiono klasyfikację technologii cięcia wodnego, która obejmuje cięcie strumieniem wody bez ścierniwa i cięcie wodno-ścierne. Omówiono zastosowanie tej technologii i pokazano przykłady elementów wytworzonych przy jej użyciu. Opisano wykorzystanie technologii cięcia wodnego przez polskich producentów płytek ceramicznych wraz z podaniem przykładowych produktów dostępnych na rynku.

Keywords (PL): cięcie strumieniem wody, dekoracja ceramiczna, płytka ceramiczna

return…