Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 386-392

download: article (PL)

TEXTURE AND MICROSTRUCTURE OF THE STONEWARE DINNERWARE PRODUCTS

Abstract (EN)

Texture and microstructure of the stoneware dinnerware products, formed from plastic and castable masses were examined. Microstructural parameters such as: specific surface area, volume and shape of macro- and mesopores, relative and apparent densities were determined in the selected samples fired for “biscuit” and hard fired. The influence of a forming method on density and microstructural parameters of the products were determined. Microstructure of the green products and products fired at 820°C and 1250°C depends on the shaping method applied. Type, volume and size distribution of pores being present in the green bodies strongly influenc microstructure of the ‘biscuit’ and hard fired products.

Keywords (EN): Stoneware dinnerware, Microstructure, Mesopores, Macropores

Mikrostruktura stołowych wyrobów kamionkowych

Wodnicka K., Zych Ł., Gołek Ł.

Abstract (PL)

Zbadano teksturę i mikrostrukturę wyrobów kamionkowych stołowych formowanych z masy plastycznej oraz lejnej. Wyznaczono następujące parametry: powierzchnia właściwa, gęstość względna, gęstość pozorna, porowatość, objętość oraz rozkłady wielkości mezo- i makroporów w wyrobach uformowanych, wypalonych „na biskwit” i „na ostro”. Dokonano oceny wpływu metody formowania na stopień zagęszczenia wyrobów i parametry tekstury i mikrostruktury. Mikrostruktura wyrobów zarówno uformowanych, jak i półfabrykatów wypalonych w temperaturach 820°C oraz 1250°C zależy od zastosowanej metody formowania. Objętość, rodzaj i rozkłady wielkości porów w wyrobach uformowanych determinują mikrostrukturę wyrobów wypalonych „na biskwit” oraz „na ostro”.

Keywords (PL): kamionka stołowa, mikrostruktura, mezopory, makropory

return…