Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 366-368

download: article (EN)

Preliminary Approach to Application of Modified Smectite Clay to Form Tablets in Direct Compression Process

Abstract (EN)

In this study, the modified smectite clay was used as a disintegrating agent and its suitability to form placebo tablets by the direct compression method was evaluated. The modification of the commercial purified smectite clay (Veegum®F, R.T. Vanderbilt Company, Inc.) was done in aqueous NaCl solution to provide relatively short disintegration time of tablets while maintaining their sufficient mechanical properties. To evaluate the influence of the new material on the quality of tablets obtained, the following parameters were investigated: disintegration time, hardness and friability. It was stated that the modified clay material may be used to form tablets by the direct compression method.

Keywords (EN): Smectite clay, Disintegrating agent, Pharmaceutical application

Wstępne badania nad zastosowaniem modyfikowanego iłu smektytowego do formowania tabletek w procesie bezpośredniej kompresji

Rapacz-Kmita A., Krupa A., Jachowicz R.

Abstract (PL)

W prezentowanych badaniach wykorzystano modyfikowany ił smektytowy jako czynnik dezintegrujący i oceniono jego przydatność do formowania tabletek placebo metodą bezpośredniej kompresji. Modyfikację komercyjnego, oczyszczonego iłu smektytowego (Veegum®F, R.T. Vanderbilt Company, Inc.) przeprowadzono w wodnym roztworze NaCl, aby zapewnić względnie krótki czas dezintegracji tabletek, zachowując jednocześnie ich wystarczające właściwości mechaniczne.  Aby ocenić wpływ nowego materiału na otrzymane tabletki zbadano następujące parametry: czas dezintegracji, twardość i kruchość.  Stwierdzono, że modyfikowany materiał ilasty można wykorzystywać do formowania tabletek metodą bezpośredniej kompresji.

Keywords (PL): ił smektytowy, czynnik dezintegrujący, zastosowanie farmaceutyczne

return…