Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 335-341

download: article (EN)

Design of Alumina-Zirconia Nanocomposite Powders for Implants Development

Abstract (EN)

A 95 vol.% alumina – 5 vol.% zirconia composite powder was produced following a simple surface modification procedure, starting from a zirconium chloride aqueous solution and a commercial, ultra-fine a-alumina powder. The evolution of phases as well as of the nano-microstructure was followed as a function of  powder heat-treatments prior to sintering, in order to develop a preliminary “nano-powder engineering” approach, in view of  a controlled tailoring of the microstructural features of the dense materials.

Keywords (EN): Nanopowders, Nanocomposite, Al2O3, ZrO2, biomedical applications

Projektowanie nanokompozytowych proszków tlenków glinu i cyrkonu na potrzeby rozwoju implantów

Montanaro L., Chevalier J., Naglieri V., Joly-Pottuz L.

Abstract (PL)

Proszek kompozytowy o składzie 95 % obj. Al2O3 – 5 % obj. ZrO2 wyprodukowano postępując zgodnie z prostą procedurą modyfikowania powierzchni, wychodząc z roztworu wodnego chlroku cyrkonu i handlowego ultra-drobnego proszku a-Al2O3. Ewolucję składu fazowego, a także nano-mikrostruktury śledzono jako funkcję obróbki cieplnej proszku poprzedzającej spiekanie, aby rozwinąć problem wstępnej “inżynierii nanoproszku”, biorąc pod uwagę kontrolowane kształtowanie cech mikrostrukturalnych gęstych materiałów.

Keywords (PL): nanoproszki, nanokompozyty, Al2O3, ZrO2, zastosowania biomedyczne

return…