Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 301-306

download: article (EN)

Analysis of Residual Stresses Using the sin2Ψ Method for Al2O3 Materials before and after Grinding and Heat Treatment Processes

Abstract (EN)

This work presents the results of analysis of residual stresses generated at various stages of production of Al2O3 sinters (sintering, mechanical processing). Residual stresses were determined by the g-sin2Ψ X-ray method. The process of ceramic sintering of Al2O3 was carried out at varying parameters: temperature and heating time, heating rate, cooling rate. After mechanical processing (grinding), the materials were subjected to heat treatment, consisting of heating to temperatures in the range of 600 - 1200°C. In order to determine the mechanical properties of the materials, HV30, HV0.3 and HV0.1 hardness measurements were made. KIc and HVG stress intensity index values were also determined.

Keywords (EN): Residual stresses, Al2O3, Mechanical properties, g-sin2Ψ method

Analiza naprężeń resztkowych za pomocą metody sin2ψ w materiałach Al2O3 przed i po procesach szlifowania i obróbki cieplnej

Putyra P., Skrzypek S., Smuk B., Podsiadło M.

Abstract (PL)

W pracy zaprezentowano wyniki analizy naprężeń resztkowych powstających na różnych etapach produkcji spieków Al2O3 (spiekanie, obróbka mechaniczna). Naprężenia resztkowe oznaczono rentgenowską metodą g-sin2Ψ. Spiekanie ceramiki Al2O3 przeprowadzono przy zróżnicowanych parametrach procesu - temperatura i czas ogrzewania, szybkość ogrzewania i studzenia. Po obróbce mechanicznej (szlifowanie) materiały poddano obróbce cieplnej polegającej na ogrzewaniu do temperatury z zakresu 600 - 1200°C. Aby określić właściwości mechaniczne zmierzono twardość HV30, HV0.3 i HV0.1 materiałów. Oznaczono też wartości współczynników intensywności naprężeń  KIc i HVG.

Keywords (PL): naprężenia resztkowe, Al2O3, właściwości mechaniczne, metoda g-sin2Ψ

return…