Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 62, Issue: 3, 2010
  • pp: 272-274

download: article (EN)

Diffraction Study of Thermal Dissociation of Ti3AlC2 in Vacuum

Abstract (EN)

Titanium aluminum carbide exhibits a unique combination of characteristics of both metals and ceramics coupled with an unusual combination of mechanical, electrical and thermal properties. In this paper, the effect of high-vacuum annealing on the phase stability and phase transition of Ti3AlC2 at up to 1550°C was studied using in-situ neutron diffraction. The decomposition of Ti3AlC2 into TiC was observed from the change of relative phase abundances as a function of temperature. The apparent activation energies of phase decomposition was determined to be -71.9 kJ/mol. Near-surface composition depth profiling using grazing-incidence synchrotron radiation diffraction has revealed a graded phase composition in vacuum-decomposed surfaces.

Keywords (EN): Ti2AlC, Ti3AlC2¸ Thermal stability, Neutron diffraction, GISRD

Badania dyfrakcyjne próżniowego rozkładu termicznego Ti3AlC2

Pang W.K., Low I.M.

Abstract (PL)

Węglik tytanowo-glinowy wykazuje unikalną kombinację cech metalicznych i ceramicznych sprzężonych z niezwykłą kombinacją właściwości mechanicznych, elektrycznych i cieplnych. W niniejszym artykule zbadano za pomocą dyfrakcji neutronów, zachodzącej in-situ, wpływ wygrzewania do  1550°C w wysokiej próżni na skład fazowy i przejście fazowe Ti3AlC2. Rozkład Ti3AlC2 do TiC zaobserwowano na podstawie zmiany liczebności faz w funkcji temperatury. Pozorne energie aktywacji procesu rozkładu fazowego określono  na -71.9 kJ/mol. Wyznaczenie głębokościowego profilu składu przypowierzchniowego za pomocą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego padającego pod małym kątem (GISRD) ujawniło zmieniający się stopniowo skład fazowy w próbkach rozkładanych próżniowo.

Keywords (PL): Ti2AlC, Ti3AlC2¸ stabilność termiczna, dyfrakcja neutronów, GISRD

return…